บริการ

เรามีการให้บริการแนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์ หรือโดยการรีโมทคอมพิวเตอร์, การบริการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล, การบริการนอกสถานที่ (Onsite Service), การอบรมนอกสถานที่ (Onsite Training), การติดตั้งโปรแกรม, การเซตประเภทเงินเพิ่มเงินหัก, การเซตกะทำงาน, การเซตสิทธิการลาและเบี้ยขยัน
.
กรณีที่ต้องการทราบรายละเอียดและอัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ

รายละเอียดการบริการ และอัตราค่าบริการ

 

 

 

Advertisements