ตั้งงวดเงินเดือนทำอย่างไร

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

ในแต่และปี ก่อนที่จะสั่งคำนวณเงินเดือนได้ จำเป็นต้องทำการตั้งงวดเงินเดือนให้โปรแกรมทราบก่อนว่า บริษัทของท่านจ่ายเงินเดือนเดือนละกี่ครั้ง และมีรอบการคำนวณเงินเดือนอย่างไร โปรแกรมจึงจะคำนวณเงินเดือนของพนักงานตามรอบการคำนวณเงินเดือนของบริษัทได้ถูกต้อง ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งงวดเงินเดือนดังนี้

1.อยู่ที่หน้าจอ ตั้งค่า

2.คลิกปุ่ม เพิ่มเติม

3.เลือก เพิ่มงวดเงินเดือน

4.เลือก เพิ่มงวดจ่ายเงินเดือน 1 ปี

5.เลือก เพิ่มงวดจ่ายเดือนละครั้ง หรือจ่ายเเดือนละสองครั้ง หรือจ่ายเดือนละสามครั้ง หรือจ่ายสัปดาห์ละครั้ง

6.ระบุ วันเริ่มต้นงวดแรก และวันสิ้นสุดงวดแรก ของปี

7.คลิกปุ่ม บันทึก

8.คลิกปุ่ม ฟื้นฟู

9.โปรแกรมจะสร้างงวดเงินเดือนให้ทั้งปี จากนั้นให้ทำการแก้ไขวันที่จ่ายของแต่ละงวดเอง

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s