ต้องการพิมพ์รายงานของปีก่อนทำอย่างไร

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b

กรณีที่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ และได้ล้างผลการคำนวณเงินเดือนของปีก่อนไปแล้ว จะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายงานของปีก่อนในฐานข้อมูลของปีปัจจุบันได้  แต่ถ้าต้องการพิมพ์รายงานต่างๆ ของปีก่อน เช่น ภงด.1ก, กท.20ก, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภงด.91 เป็นต้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.สำเนาข้อมูล ณ วันปัจจุบัน ขึ้นมาเก็บไว้ก่อน

2.นำสำเนาข้อมูลของปีก่อนกลับมาใช้งาน

3.พิมพ์รายงานต่างๆ ของปีก่อนให้เรียบร้อย

4.นำสำเนาข้อมูลของ ณ วันปัจจุบันกลับมาใช้งาน เพื่อทำเงินเดือนของปีปัจจุบันต่อ

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s