ต้องการแก้ไขวันที่จ่าย ทำอย่างไร?

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

โดยปกติหลังจากทำการตั้งงวดเงินเดือนแล้ว ท่านสามารถทำการแก้ไขวันที่จ่ายให้ตรงกับวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงานได้เอง โดยแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้ายังไม่ได้คำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนนั้น มีขั้นตอนการแก้ไขวันที่จ่ายได้ดังนี้

1.คลิก ตั้งค่า

2.คลิก ประเภทงวดการจ่ายของบริษัทที่ต้องการแก้ไข เช่น จ่ายเดือนละครั้ง เป็นต้น

3.ดับเบิ้ลคลิก ปีที่ต้องการแก้ไข

4.ดับเบิ้ลคลิก งวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไข

5.แก้ไขวันที่จ่ายให้ตรงกับวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท

6.คลิก ปุ่มบันทึก

กรณีที่ 2 ถ้าคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนนั้นไปแล้ว แต่ยังไม่ได้คำนวณปิดงวดเงินเดือน มีขั้นตอนการแก้ไขวันที่จ่ายได้ดังนี้

1.คลิก ผลคำนวณเงินเดือน

2.คลิก งวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขวันที่จ่าย เช่น งวดวันที่ 31/01/2560 เป็นต้น

3.คลิก ปุ่มลบ

4.คลิก OK

5.คลิก Yes เพื่อยืนยันการลบผลคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขวันที่จ่าย

6.คลิก OK เมื่อโปรแกรมแจ้งว่าทำการลบผลคำนวณเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว

7.คลิก ตั้งค่า

8.คลิก ประเภทงวดการจ่ายของบริษัทที่ต้องการแก้ไข เช่น จ่ายเดือนละครั้ง เป็นต้น

9.ดับเบิ้ลคลิก ปีที่ต้องการแก้ไข

10.ดับเบิ้ลคลิก งวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไข

11.แก้ไขวันที่จ่ายให้ตรงกับวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท

12.คลิก ปุ่มบันทึก

13.สั่งคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนนั้นอีกครั้ง

กรณีที่ 3 ถ้าคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดของงวดเงินเดือนนั้นไปแล้ว แต่ยังไม่มีการคีย์ข้อมูลประจำงวดของงวดเงินเดือนใหม่ มีขั้นตอนการแก้ไขวันที่จ่ายได้ดังนี้

1.สำเนาข้อมูล ณ วันที่ปัจจุบันเก็บไว้ก่อน

2.นำสำเนาข้อมูลก่อนคำนวณปิดงวดของงวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขวันที่จ่ายกลับมาใช้งาน

3.คลิก ผลคำนวณเงินเดือน

4.คลิก งวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขวันที่จ่าย เช่น งวดวันที่ 31/01/2560 เป็นต้น

5.คลิก ปุ่มลบ

6.คลิก OK

7.คลิก Yes เพื่อยืนยันการลบผลคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขวันที่จ่าย

8.คลิก OK เมื่อโปรแกรมแจ้งว่าทำการลบผลคำนวณเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว

9.คลิก ตั้งค่า

10.คลิก ประเภทงวดการจ่ายของบริษัทที่ต้องการแก้ไข เช่น จ่ายเดือนละครั้ง เป็นต้น

11.ดับเบิ้ลคลิก ปีที่ต้องการแก้ไข

12.ดับเบิ้ลคลิก งวดเงินเดือนที่ต้องการแก้ไข

13.แก้ไขวันที่จ่ายให้ตรงกับวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท

14.คลิก ปุ่มบันทึก

15.สั่งคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนนั้นอีกครั้ง และตรวจสอบว่าผลคำนวณเงินเดือนถูกต้องตรงกับที่คำนวณไว้ในครั้งก่อน

16.ถ้าผลคำนวณเงินเดือนถูกต้อง สำเนาข้อมูลของงวดเงินเดือนที่แก้ไขวันที่จ่ายถูกต้องแล้วเก็บไว้

17.สั่งคำนวณปิดงวดเงินเดือนนั้นๆ

กรณีที่ 4 ถ้าคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดของงวดเงินเดือนนั้นไปแล้ว และมีการคีย์ข้อมูลประจำงวดของงวดเงินเดือนใหม่ไปแล้ว  ในกรณีนี้สามารถติดต่อใช้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการได้ที่นี่

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s