ต้องการแก้ไขค่าลดหย่อนและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายใหม่ ทำอย่างไร?

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5

 

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรม สอดคล้องกับความเป็นจริง และช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่แถลงข่าว 20 เมษายน 2559 ทางกรมสรรพากรได้มีการแจ้งข่าวสารอ้างอิงเลขที่ข่าว ปชส. ๑๕/๒๕๕๙  เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 อ้างอิงตาม Link : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf ซึ่งมีรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ดังนี้

หมายเหตุ : โดยค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่จะเริ่มคำนวณในปี 2560 เพื่อใช้ในการยื่นแบบปี 2561 ดังนั้น เมื่อกรมสรรพากรประกาศกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว แนะนำให้ท่านคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดในเดือน ธันวาคม 2559 ก่อน แล้วจึงทำการแก้ไขค่าลดหย่อนและอัตราภาษีอีกครั้ง

วิธีการตั้งค่าภาษีในโปรแกรมเงินเดือน
กรณีกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงยอดค่าค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโปรแกรมตามประมวลรัษฎากรได้เอง เพื่อให้การคำนวณหักภาษีของพนักงานถูกต้องตามกฎหมายที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการแก้ไข ดังนี้

1.1 วิธีการแก้ไขค่าลดหย่อนต่างๆ
>> ไปที่หน้าจอ ตั้งค่า –> เลือก เมนูแฟ้ม –> เลือก ตั้งค่าตารางภาษี –> แก้ไข จำนวนค่าลดหล่อน ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรกำหนดไว้

1.2 วิธีการแก้ไขการปรับอัตราภาษี
>> ไปที่หน้าจอ ตั้งค่า –> เลือก เมนูแฟ้ม –> เลือก ตั้งค่าตารางภาษี –> คลิกไอคอน หลังช่อง 12.คำนวณภาษีเป็นขั้นๆตามตาราง –> จะปรากฏหน้าจอ ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก้ไขเงินได้ในบรรทัดที่ 7 เดิม 4,000,000 บาท แก้ไขเป็น 5,000,000 บาท –> คลิกปุ่ม ตรวจสอบ –> คลิกปุ่ม บันทึก  –> คลิกปุ่ม บันทึก อีกครั้ง

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s