ทำอย่างไร ถ้ายอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานใน ใบ ภงด.1ก น้อยกว่าใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี

%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1%e0%b8%81-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1

กรณีที่ตรวจสอบยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1ก แล้วพบว่า น้อยกว่าใน ใบ ภงด.1ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี มีวิธีการแก้ไขดังนี้

.

ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและแก้ไข
1. เรียก ใบ ภงด.1 ของแต่ละเดือนจากในโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus เพื่อแสดงบนจอภาพ โดยระบุวันที่จ่ายของงวดเงินเดือนเดือนนั้นๆ

.
2. นำยอดรวมเงินได้ และภาษีใน ใบปะหน้า ภงด.1 ที่ยื่นจริงของแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับยอดรวมเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1ตามข้อ 1 เพื่อตรวจสอบว่ายอดเงินได้ หรือภาษีของเดือนใดที่ไม่ตรงกัน

.
3. เมื่อตรวจสอบพบว่าเดือนใดที่ยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง กับ ใบ ภงด.1 ในโปรแกรม ไม่ตรงกันแล้ว จึงตรวจสอบว่ายอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานคนใดในเดือนนั้นๆ ไม่ตรงกัน

.
4. นำผลต่างระหว่างยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง และใน ใบ ภงด.1 ในโปรแกรมของพนักงาน ไปบันทึกในประวัติพนักงานท่านนั้น โดยมีวิธีดังนี้
– ถ้ายอดเงินได้ต่างกัน ให้บันทึกที่แถบภาษีเงินได้ (ส่วนกรณีไม่เต็มปี) ที่ช่อง เงินได้ก่อนใช้โปรแกรม
– ถ้ายอดภาษีต่างกัน ให้บันทึกที่แถบภาษีเงินได้ (ส่วนกรณีไม่เต็มปี) ที่ช่อง ภาษีถูกหักก่อนใช้โปรแกรม

.
5. เมื่อบันทึกผลต่างยอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานครบทุกคนแล้ว ให้เรียก ใบ ภงด.1ก ในโปรแกรมเงินเดือนอีกครั้ง และตรวจสอบว่ายอดเงินได้ และภาษีในใบปะหน้า ภงด.1ก ตรงกับในใบปะหน้า ภงด.1 ที่ยื่นจริงทุกเดือนรวมกันหรือไม่ เมื่อตรงกันแล้ว ก็สามารถพิมพ์ ใบ ภงด.1ก จากในโปรแกรม เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้เลยค่ะ

**หมายเหตุ**
การแก้ไขตามวิธีนี้เป็นการแก้ไขเพื่อทำให้ยอดเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1ก ในโปรแกรมเงินเดือน เท่ากับยอดเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริงทุกเดือนรวมกันเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขให้ยอดเงินได้ และภาษีของพนักงานใน ใบ ภงด.1 ในโปรแกรมเงินเดือนตรงกับใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขผลการคำนวณของพนักงานแต่ละคนในเดือนที่ยอดเงินได้ และภาษีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ

.

หลายท่านที่มีปัญหานี้ คงจะมีความเข้าใจและทราบวิธีการแก้ไขกันแล้วนะคะ แค่นี้ก็สบายใจ เพราะนำส่ง ใบ ภงด.1ก ได้ทันเวลาแล้วค่ะ สู้ๆ ลุยค่ะ

.

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

กรณีที่ยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1ก มากกว่า ใน ใบ ภงด.1ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี ในกรณีนี้สามารถติดต่อใช้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s