ทำอย่างไร ถ้ายอดเงินได้ หรือภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกับ ภงด. 91

50-%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91

ในทุกสิ้นปีฝ่ายบุคคลจะต้องพิมพ์ ภงด.91 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเดือน มี.ค. ของทุกปี

ซึ่งฝ่ายบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ จ่าย (50 ทวิ) และ ภงด.91 ก่อนที่จะพิมพ์ให้กับพนักงาน ซึ่งโดยปกติ ยอดเงินได้ และภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จะต้องตรงกับใน ภงด.91

แต่ฝ่ายบุคคลบางท่านอาจพบปัญหาว่ายอดเงินได้ หรือภาษีใน ภงด.91 กับในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกัน ซึ่งในกรณีนี้เกิดจากผู้ใช้งานมีการแก้ไขยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ในงวดเงินเดือนงวดใดงวดหนึ่ง ภายหลังจากปิดงวดเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษีแล้ว เช่น แก้ไขยอดเงินโบนัส จาก 90,000 เป็น 80,000
และยอดภาษีจาก 7,283.36 เป็น 5,000 เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ของพนักงานใน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกับ ภงด.91

เนื่องจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จะแสดงยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ตามที่แก้ไขแต่ ภงด.91 จะแสดงยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ตามผลการคำนวณภาษีเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้ยอดเงินได้ หรือภาษี
เงินได้ใน ภงด.91 ตรงกับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

#วิธีการแก้ไข
1. ทำการตั้งงวดพิเศษ ใช้สำหรับคำนวณเพื่อให้โปรแกรมปรับปรุงยอดเงินได้ และภาษีเงินได้ใน ภงด.91ตามที่แก้ไข
โดยให้ระบุดังนี้
1.1 การตั้งงวดพิเศษ วันที่ต้นงวด, วันที่ปลายงวด และวันที่จ่าย ต้องระบุเป็นวันที่เดียวกัน
1.2 การตั้งงวดพิเศษ วันที่จ่ายจะต้องไม่ตรงกับวันที่จ่ายของงวดเงินเดือนปกติ
1.3 ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ คำนวณภาษี, งวดสุดท้ายของปีภาษี และเงินเพิ่มเงินหักประจำเป็นฐานภาษี

2. สร้างเงินเพิ่มชื่อ ปรับปรุง ภงด. 91 ใช้สำหรับบันทึกให้กับพนักงานในงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ให้ถูกต้องตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข โดยระบุดังนี้
2.1 คำนวณยอดเงินจาก ระบุสูตรเป็น 0
2.2 รวมยอดเงินนี้เพื่อคำนวณประกันสังคม ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูก
2.3 ยอดเงินนี้ต้องเสียภาษี ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูก

3. บันทึกเงินเพิ่มชื่อ ปรับปรุง ภงด.91 (ตามข้อ 2) ให้กับพนักงานในงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข โดยระบุดังนี้
3.1 กำหนดช่วงพนักงาน เลือก ทุกคน
3.2 วันที่รายการ ระบุเป็นวันเดียวกับวันที่ระบุในงวดพิเศษ
3.3 จำนวน ระบุเท่ากับ 1

4. ทำการสั่งคำนวณงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข

5. ตรวจสอบวิธีการคำนวณภาษีในงวดพิเศษของพนักงาน จะพบว่ายอดเงินได้ และภาษีใน ภงด.91 มีการปรับเปลี่ยนตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข และตรงกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

หลายท่านที่มีปัญหานี้ คงจะมีความเข้าใจและทราบวิธีการแก้ไขกันแล้วนะคะ ทีนี้ก็เหลือแค่แก้ไขตามวิธีที่แนะนำ และก็พิมพ์ ภงด.91 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อให้กับพนักงานเท่านั้นค่ะ

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s