วิธีเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก ให้กรมสรรพากร

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1%e0%b8%81

ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว องค์กรใดที่ยังไม่ได้นำส่ง ภงด.1ก ก็ต้องรีบตรวจสอบและจัดทำ ภงด.1ก เพื่อนำส่ง
ให้กรมสรรพากรภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะ โดยปกติการนำส่ง ภงด.1ก จะนำส่งได้ 2 แบบ คือ นำส่งเป็นเอกสาร และนำส่งด้วยสื่อ ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก ด้วยสื่อกันค่ะ

ในทุกๆ สิ้นปี ภายหลังจากคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ แล้วว่าถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถทำการเตรียมดิสก์นำส่ง ภ.ง.ด.1ก จากโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1ก ให้กรมสรรพากรทางสื่อแทนการยื่นด้วยรายงานได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล ภ.ง.ด.1ก และสามารถนำส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรกระดาษ

วิธีการเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก มีขั้นตอนดังนี้

1. อยู่ที่หน้าจอ ผลคำนวณเงินเดือน คลิกที่เมนูเตรียมดิสก์ และเลือก ส่ง ภ.ง.ด.1ก
คำอธิบาย
– ปีภาษี คือ ต้องการนำส่งภาษีของปีภาษีใด เช่น ต้องการนำส่งภาษีของปี 2553 ใส่เป็น 2553 เป็นต้น
– วันที่จ่ายเงินได้ คือ วันที่จ่ายเงินได้เป็นวันใดก็ได้ แต่ห้ามเกินวันที่สิ้นเดือนของเดือน ธ.ค. ของปีภาษีนั้นๆ เช่น เดือนธ.ค. 2558 จ่ายเงินได้ในวันที่ 01/01/2559 ดังนั้น การเตรียมดิสก์ให้ระบุวันที่จ่ายเงินได้อยู่ภายในเดือน ธ.ค. 2558 คือ ภายใน 01/12/2558 ถึง 31/12/2558 เป็นต้น
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีบริษัท คือ โปรแกรมจะแสดง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทตามที่บันทึกไว้ในหน้าจอ
กำหนดชื่อกิจการ
– เลขทะเบียนพาณิชย์ คือ โปรแกรมจะแสดงเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัทตามที่บันทึกไว้ในหน้าจอกำหนดชื่อกิจการ
– ลำดับที่สาขา คือ ลำดับสาขาของบริษัท
– เลือกเฉพาะข้อมูลสาขา คือ กรณีที่บริษัทมีหลายสาขา สามารถเลือกนำส่ง ภ.ง.ด.1ก แยกแต่ละสาขาได้
2. เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มสำเนา
3. คลิกปุ่ม OK
4. เลือกแหล่งที่เก็บข้อมูล หรือไดรฟ์ที่ต้องการ เช่น ไดรฟ์ C เป็นต้น
5. โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ห้ามเปลี่ยน) คลิกปุ่ม Save
6. เมื่อทำการ Save แล้ว จะได้ไฟล์ชื่อ PND1.TXT ซึ่งใช้สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.1ก ให้กรมสรรพากรได้
7. เมื่อได้ไฟล์ชื่อ PND1.TXT แล้ว ให้นำไป Upload เข้าโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, 1ก พิเศษ
ซึ่งเป็นโปรแกรมของกรมสรรพากรอีกครั้ง

**หมายเหตุ : การเตรียมดิสก์นำส่ง ภงด.1ก ได้นั้น องค์กรของท่านต้องซื้อโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus แบบมีระบบ DK (Disk Transfer) ด้วยเท่านั้น

ผู้ใช้งานหลายท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเตรียมดิสก์นำส่ง ภงด.1ก ก็ได้ทราบวิธีการจัดทำกันแล้วนะคะ
และสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังตรวจสอบ ภงด.1ก อยู่ ก็ขอให้ตรวจสอบเสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และจัดทำดิสก์
เพื่อนำส่งภงด.1ก ให้กรมสรรพากรได้ทันกำหนดนะคะ สู้ๆ ค่ะ

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s