ตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มเงินหักให้เป็นฐานเงินได้ในการคำนวณภาษีของพนักงาน ทำอย่างไร

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1

กรณีที่บริษัทฯ มีการประเภทเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ ที่นอกจากเงินเดือน แล้วต้องการให้โปรแกรมนำประเภทเงินเพิ่มหรือเงินหักนั้นๆ ไปเป็นฐานเงินได้ที่ใช้ในการคำนวณภาษีของพนักงาน มีขั้นตอนการตั้งค่าในโปรแกรมเงินเดือนแยกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือยังไม่เคยนำไปใช้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในงวดใดๆ เลย มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิก ตั้งค่า

2.คลิก ประเภทเงินเพิ่มเงินหัก

3.ดับเบิ้ลคลิก ชื่อประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่ต้องการตั้งค่า

4.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมของ ยอดเงินต้องเสียภาษี?

5.คลิก ปุ่มบันทึก

กรณีที่ 2 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่มีการนำไปใช้คำนวณให้กับพนักงานในงวดปัจจุบันเป็นงวดแรก แต่ยังไม่ได้ทำการคำนวณปิดงวดเงินเดือน และยังไม่ได้การทำจ่ายเงินงวดปัจจุบันให้กับพนักงาน มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิก ผลคำนวณเงินเดือน

2.คลิก งวดเงินเดือนปัจจุบัน

3.คลิก ปุ่มลบ และยืนยันการลบผลคำนวณเงินเดือน

4.คลิก ตั้งค่า

5.คลิก ประเภทเงินเพิ่มเงินหัก

6.ดับเบิ้ลคลิก ชื่อประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่ต้องการตั้งค่า

7.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมของ ยอดเงินต้องเสียภาษี?

8.คลิก ปุ่มบันทึก

กรณีที่ 3 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่เคยนำไปใช้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในงวดใดงวดหนึ่งมาก่อนหน้างวดปัจจุบันแล้ว ในกรณีนี้สามารถติดต่อใช้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการได้ที่นี่

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s