ต้องการนำส่ง ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานทางอินเตอร์เน็ต ทำอย่างไร

%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99

ในทุกๆ สิ้นปี ภายหลังจากคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ  แล้วว่าถูกต้อง สำหรับบริษัทที่ซื้อระบบ Disk Transfer (DK) กับ Business Plus และต้องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานทางอินเตอร์เน็ต สามารถทำการเตรียมดิสก์นำส่ง ภ.ง.ด.91 จากโปรแกรมเงินเดือน เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.91 ของพนักงานให้กรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ตแทนการยื่นด้วยเป็นแบบฟอร์มได้  ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล ภ.ง.ด.91 ของพนักงาน และสามารถนำส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างรวดเร็ว  และประหยัดทรัพยากรกระดาษ

ข้อจำกัดในการนำส่ง ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ต

 1. กรณีที่พนักงานมีคู่สมรส จะสามารถยื่น ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ตได้ เฉพาะกรณีที่คู่สมรสแยกคำนวณภาษีเท่านั้น หรือยื่นร่วมกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้
 2. กรณีพนักงานมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ จะต้องบันทึกรายละเอียดของคู่สมรสของพนักงานที่แถบคู่สมรสในแฟ้มประวัติของพนักงานให้ครบถ้วน
 3. พนักงานที่มีค่าลดหย่อนบิดามารดา จะต้องบันทึกรายละเอียดเลขที่บัตรประชาชนของบิดา และมารดาด้วย
 4. การยื่น ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้เฉพาะพนักงานที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีเท่านั้น
 5. กรณีไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่ต้นปี ให้บันทึกรายละเอียดเงินได้ก่อนเข้าเป็นพนักงานให้ครบถ้วนก่อนทำการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

ทำการระบุให้โปรแกรมทราบว่า พนักงานคนใดบ้างที่บริษัทฯ ของท่านจะยื่น ภ.ง.ด.91 แทนทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เปิด แฟ้มประวัติพนักงาน ที่ท่านต้องการยื่น ภ.ง.ด.91 แทนทางอินเตอร์เน็ต
 • คลิก แถบภาษีเงินได้
 • คลิก แถบวิธีคำนวณ
 • เลือก วิธียื่นแบบ ภงด.91 เป็น ดิสก์

ขั้นตอนการเตรียมดิสก์

ภายหลังจากการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ  แล้วว่าถูกต้อง  สามารถเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ตได้  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • อยู่ที่หน้าจอ ผลคำนวณเงินเดือน 
 • คลิก เมนูเตรียมดิสก์
 • เลือก ส่ง ภ.ง.ด.91
 • ระบุ ปีภาษีที่นำส่ง ว่าต้องการนำส่งภาษีของปีภาษีใดให้กับกรมสรรพากร โดยโปรแกรมจะแสดงปีภาษีตามผลการคำนวณเงินเดือนที่มีอยู่
 • ระบุ ภาษีชำระเกินที่ต้องการคืน กรณีที่มีการจ่ายภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระจริง ต้องทำการระบุจำนวนยอดเงินที่ต้องการขอคืนด้วย โดยมองจากยอดเงินขอคืนของพนักงานคนที่น้อยที่สุด
 • เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิก ปุ่มสำเนา
 • คลิก ปุ่ม OK
 • เลือก แหล่งที่เก็บข้อมูล เช่น ไดรฟ์ C, D เป็นต้น  
 • โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ห้ามเปลี่ยน)  คลิก ปุ่ม Save
 • เมื่อทำการ Save แล้ว จะได้ไฟล์นามสกุล TXT ซึ่งใช้สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ให้กรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ตได้

สิ่งที่ควรทราบ

เมื่อได้ไฟล์นามสกุล TXT แล้ว จะต้องส่งไฟล์ไปให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่จะส่งไฟล์ข้อมูล ภ.ง.ด.91 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกลับมาให้ จึงนำไฟล์ข้อมูลไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s