ต้องการพิมพ์แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) เพื่อแยกยื่นให้กับสำนักงานประกันสังคมตามแต่ละสาขา ทำอย่างไร

ต้องการพิมพ์แบบนำส่ง สปส. 1-10 แยกตามสาขา

บางกิจการมีการเปิดดำเนินการหลายสาขา และมีการแยกยื่น สปส. 1-10 กับสำนักงานประกันสังคมแยกตามสาขาของตน ในกรณีนี้ท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) แบบแยกตามสาขาได้ ดังนี้

ขั้นตอน

1. คลิกไอคอน แฟ้มพนักงาน
2. คลิกเมนู รายงาน
3. เลือก รายงานส่งประกันสังคม (ฉบับที่ 2 ลว.22/12/2546)
4. เลือก แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) หรือ แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) (ตามแนวตั้ง) ก็ได้
5. ระบุ วันที่ต้นเดือน ถึง วันที่ปลายเดือน
6. คลิกปุ่ม เลือก
7. คลิกปุ่ม เงื่อนไข
8. คลิก เลือกรหัส
9. เลือก รหัสสาขา
10. เลือก สาขาพนักงานสังกัด
11. เลือก ชื่อสาขา ที่ต้องการ
12. ระบุ วันที่นำส่งเงินสมทบ
13. คลิกปุ่ม บันทึก
14. คลิกปุ่ม เริ่มพิมพ์
15. กรอก ลำดับที่สาขาของนายจ้าง ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม
16. กรอก ชื่อสาขาที่ต้องการนำส่ง
17. กรอก ชื่อผู้รับรอง
18. กรอก ตำแหน่งผู้รับรอง
19. กรอก วันที่ยื่นรายการ
20. เลือก พิมพ์
21. คลิกปุ่ม บันทึก
22. ตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ยอดเงินค่าจ้าง และยอดเงินสมทบว่าถูกต้องหรือไม่
23. คลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์
24. คลิกปุ่ม OK

หมายเหตุ

ท่านต้องพิมพ์แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ตามจำนวนสาขาที่ท่านต้องการแยกยื่นกับสำนักงานประกันสังคม

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s