ต้องการเตรียมดิสก์นำส่ง สปส. 1-10 แยกแต่ละสาขา ทำอย่างไร

เตรียมดิสก์นำส่ง สปส.1-10 แยกตามสาขา

บางกิจการมีการเปิดดำเนินการหลายสาขา และมีการแยกยื่น สปส. 1-10 กับสำนักงานประกันสังคมแยกตามสาขาของตน ในกรณีนี้ท่านสามารถเตรียมดิสก์นำส่ง สปส. 1-10 แบบแยกตามสาขาได้ ดังนี้

ขั้นตอน

 1. คลิกไอคอน ผลคำนวณเงินเดือน
 2. คลิกเมนู เตรียมดิสก์
 3. เลือก ส่งสำนักงานประกันสังคม
 4. ระบุ เดือนที่ชำระเงินสมทบ
 5. ระบุ วันที่นำส่งเงินสมทบ
 6. ระบุ สปส.รับผิดชอบ
 7. ระบุ ลำดับสาขา สปส.
 8. ระบุ เลขที่บัญชีนายจ้าง
 9. ระบุ ลำดับที่สาขาของนายจ้าง ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม
 10. เลือก ชื่อสาขาที่ต้องการนำส่ง
 11. คลิกปุ่ม สำเนา
 12. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
 13. เลือก ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล
 14. คลิกุป่ม Save
 15. ตรวจสอบจำนวนรายการ, ยอดเงินค่าจ้าง และยอดเงินสมทบว่าตรงกับแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ที่พิมพ์จากโปรแกรมเงินเดือนหรือไม่
 16. คลิกปุ่ม OK

หมายเหตุ

ท่านต้องเตรียมดิสก์นำส่ง สปส. 1-10 ตามจำนวนสาขาที่ท่านต้องการแยกยื่นกับสำนักงานประกันสังคม

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s