กรณีบริษัทจ่ายเงินเดือนพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง และพนักงานกู้ยืมเงินจากบริษัทโดยบริษัทไม่คิดดอกเบี้ย และให้ฝ่ายบุคคลหักคืนเงินกู้ยืมจากพนักงานในงวดที่สองของทุกเดือน งวดละเท่าๆ กัน จะบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนอย่างไร

หักเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย จ่ายเดือนละ2ครั้ง

หลายบริษัทมีนโยบายช่วยเหลือพนักงาน  โดยมีสวัสดิการให้พนักงานกู้ยืมเงินจากบริษัทในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย แล้วให้พนักงานจ่ายคืนเงินกู้โดยหักจากเงินเดือนพนักงานเดือนละเท่าๆ กันจนครบจำนวนตามที่กู้ยืมบริษัทไป ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมเงินเดือนให้ทำการหักคืนเงินกู้จากเงินเดือนของพนักงานงวดละเท่าๆ กันได้ และเมื่อทำการหักคืนเงินกู้จากพนักงานครบแล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาและลดภาระในการทำงานให้กับฝ่ายบุคคลได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรมมีดังนี้

 1. วิธีการบันทึกข้อมูลเงินกู้ยืมของพนักงาน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 2. วิธีการตั้งงวดเงินเดือนเพื่อให้โปรแกรมหักคืนเงินกู้ยืมจากเงินเดือนพนักงานในงวดที่สองของทุกเดือน มีขั้นตอนดังนี้
  • คลิก ตั้งค่า
  • คลิก จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
  • ดับเบิ้ลคลิก ปีปัจจุบัน
  • ดับเบิ้ลคลิก งวดแรกของเดือน
  • เอาเครื่องถูกที่ช่อง หักเงินกู้ ออก
  • คลิกปุ่ม บันทึก
  • ดับเบิ้ลคลิก งวดที่สองของเดือน
  • ติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกที่ช่อง หักเงินกู้
  • คลิกปุ่ม บันทึก

หมายเหตุ :  ทำขั้นตอนที่ 2.4 – 2.9 ให้ครบทุกเดือน

เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะทำการหักเงินกู้ยืมจากเงินเดือนของพนักงานในงวดที่สองของแต่ละเดือนให้เองทุกเดือน และเมื่อหักเงินกู้ยืมคืนจนครบจำนวนที่พนักงานกู้ยืมไปแล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s