กรณีมีการตั้งค่าโปรแกรมเงินเดือนให้หักเงินกู้ยืมคืนจากพนักงานงวดละเท่าๆ กันแล้ว จะทำการตรวจสอบพนักงานที่ชำระคืนเงินกู้ยืมครบแล้วได้อย่างไร

รายงานเงินกู้ชำระครบ

นอกจากโปรแกรมจะช่วยทำการหักเงินกู้ยืมจากเงินเดือนของพนักงานให้เองทุกเดือนแล้ว โปรแกรมก็ยังมีรายงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบพนักงานที่ชำระคืนเงินกู้ยืมครบแล้วได้อีกด้วย

ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน

  1. คลิก แฟ้มพนักงาน
  2. คลิกเมนู รายงาน
  3. เลือก รายงานอื่นๆ
  4. เลือก รายงานยอดเงินกู้ชำระครบ
  5. คลิก เริ่มพิมพ์

เพียงเท่านี้ก็จะปรากฏรายงานที่แสดงพนักงานที่ชำระเงินกู้ยืมครบจำนวนแล้วให้ท่านใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s