กรณีมีการตั้งค่าโปรแกรมเงินเดือนให้หักเงินผ่อนค่าสินค้าคืนจากพนักงานงวดละเท่าๆ กันแล้ว จะทำการตรวจสอบยอดหักเงินผ่อนคืนค่าสินค้า และยอดเงินผ่อนค่าสินค้าคงเหลือของพนักงานได้อย่างไร

รายงานผ่อนคงค้าง

นอกจากโปรแกรมจะช่วยทำการหักคืนเงินผ่อนค่าสินค้าจากเงินเดือนของพนักงานให้เองทุกเดือนแล้ว โปรแกรมก็ยังมีรายงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบรายการยอดเงินผ่อนคืนค่าสินค้า ยอดเงินผ่อนคืนค่าสินค้าที่หักคืนจากพนักงานแล้ว และรายการยอดเงินผ่อนค่าสินค้าคงเหลือของพนักงานได้อีกด้วย

ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน

  1. คลิก แฟ้มพนักงาน
  2. คลิกเมนู รายงาน
  3. เลือก รายงานอื่นๆ
  4. เลือก รายงานยอดเงินผ่อนคงค้าง
  5. คลิก เริ่มพิมพ์

เพียงเท่านี้ก็จะปรากฏรายงานที่แสดงยอดเงินค่าสินค้า, ยอดเงินผ่อนค่าสินค้าที่พนักงานชำระมาแล้ว และยอดเงินผ่อนค่าสินค้าคงเหลือของพนักงานแต่ละคนให้ท่านใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s