บริษัทมีนโยบายเก็บเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงาน โดยให้ฝ่ายบุคคลหักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนพนักงานเดือนละเท่าๆ กัน จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด จะบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนอย่างไร

หักเงินค้ำประกัน

หลายบริษัทมีนโยบายเก็บเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานที่เข้าทำงานใหม่  โดยให้ฝ่ายบุคคลหักจากเงินเดือนพนักงานเดือนละเท่าๆ กันจนครบวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมเงินเดือนให้ทำการหักค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนของพนักงานงวดละเท่าๆ กันได้ และเมื่อทำการหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานครบแล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาและลดภาระในการทำงานให้กับฝ่ายบุคคลได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

การตั้งค่าโปรแกรมให้หักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงาน เดือนละๆ เท่ากัน แบ่งเป็น 2 กรณี ด้วยกันคือ

กรณีที่ 1 ฝ่ายบุคคลยังไม่ได้เริ่มหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานเลย

ตัวอย่าง  บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้เก็บเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานที่เข้างานใหม่ 5,000 บาท และมีข้อตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค้ำประกันการทำงานให้พนักงานเมื่อพนักงานลาออกจากงาน โดยให้ฝ่ายบุคคลหักจากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบวงเงินค้ำประกันที่กำหนดไว้

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ทำการหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1.เปิด แฟ้มประวัติพนักงานของพนักงาน

2. คลิกแถบ เงินค้ำประกัน-กู้-ผ่อน

3. บันทึก ยอดเงินค้ำประกัน ตามตัวอย่างนี้วงเงินค้ำประกันการทำงาน เท่ากับ 5,000 

4. บันทึก ยอดประกันชำระแล้ว ตามตัวอย่างนี้ ฝ่ายบุคคลยังไม่ได้เริ่มหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานเลย จึงใส่จำนวนเท่ากับ 

5. บันทึก ส่วนที่เหลือหักครั้งละ ตามตัวอย่างนี้ บริษัทฯ กำหนดนโนบายให้ฝ่ายบุคคลหักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนของพนักงาน เดือนละ 500 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ  500 

6. คลิกปุ่ม บันทึกจบ

กรณีที่ 2 ฝ่ายบุคคลมีการหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานมาส่วนหนึ่งแล้วก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน

ตัวอย่าง  บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้เก็บเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานที่เข้างานใหม่ 5,000 บาท และมีข้อตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค้ำประกันการทำงานให้พนักงานเมื่อพนักงานลาออกจากงาน โดยให้ฝ่ายบุคคลหักจากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบวงเงินค้ำประกันที่กำหนดไว้ และฝ่ายบุคคลได้หักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนพนักงานมาแล้ว 1,000 บาท

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ทำการหักเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เปิด แฟ้มประวัติพนักงานของพนักงาน

2. คลิกแถบ เงินค้ำประกัน-กู้-ผ่อน

3. บันทึก ยอดเงินค้ำประกัน ตามตัวอย่างนี้วงเงินค้ำประกันการทำงาน เท่ากับ 5,000

4. บันทึก ยอดประกันชำระแล้ว ตามตัวอย่างนี้ ฝ่ายบุคคลหักเงินค้ำประกันการทำงานมาแล้ว 1,000 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ 1,000 

5. บันทึก ส่วนที่เหลือหักครั้งละ ตามตัวอย่างนี้ บริษัทฯ กำหนดนโนบายให้ฝ่ายบุคคลหักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนของพนักงาน เดือนละ 500 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ  500 

6. คลิกปุ่ม บันทึกจบ

เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะทำการหักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนของพนักงานให้เองทุกเดือน และเมื่อหักเงินค้ำประกันการทำงานจนครบวงเงินค้ำประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

Advertisements

1 thought on “บริษัทมีนโยบายเก็บเงินค้ำประกันการทำงานจากพนักงาน โดยให้ฝ่ายบุคคลหักเงินค้ำประกันการทำงานจากเงินเดือนพนักงานเดือนละเท่าๆ กัน จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด จะบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนอย่างไร”

  1. […] วิธีการบันทึกข้อมูลเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงาน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s