ทำอย่างไรโปรแกรมแสดงเลขที่บัญชีนายจ้างไม่ถูกต้องในตอนเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10

ผู้ใช้งานบางท่านอาจกำลังประสบปัญหารบกวนใจที่ว่า จะต้องแก้ไขเลขที่บัญชีนายจ้างใหม่ทุกครั้งที่ทำการเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ทำให้รู้สึกยุ่งยาก และเสียเวลาในการเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ในแต่ละครั้ง วันนี้เรามีคำตอบที่จะมาช่วยทำให้ปัญหานี้จบไปค่ะ

ขั้นตอน
1. คลิกไอคอน ตั้งค่า
2. คลิกเมนู แฟ้ม
3. เลือก ตั้งค่าอื่นๆ
4. แก้ไข ขที่บัญชีประกันสังคม ของกิจการของท่านให้ถูกต้อง
5. คลิกปุ่ม บันทึก
6. คลิกไอคอน ผลคำนวณเงินเดือน
7. คลิกเมนู เตรียมดิสก์
8. เลือก ส่งสำนักประกันสังคม

ท่านก็จะพบว่าโปรแกรมจะแสดง เลขที่บัญชีนายจ้าง ที่แก้ไขใหม่ ในหน้าจอเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ให้โดยอัตโนมัติ ท่านก็ไม่ต้องเสียอารมณ์ และเสียเวลาในการแก้ไขเลขที่บัญชีนายจ้างทุกครั้งที่เตรียมดิสก์ส่ง สปส.1 – 10 อีกต่อไปแล้วค่ะ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

ทำอย่างไรที่จะไม่ต้องกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างทุกครั้งที่เตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10

ทำอย่างไรที่ไม่ต้องกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างทุกครั้งที่เตรียมดิสก

ผู้ใช้งานบางท่านอาจกำลังประสบปัญหารบกวนใจที่จะต้องกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างใหม่ทุกครั้งที่เตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ทำให้รู้สึกยุ่งยาก และเสียเวลาในการเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ในแต่ละครั้ง วันนี้เรามีคำตอบที่จะมาช่วยทำให้ปัญหานี้จบไปค่ะ

ขั้นตอน
1. คลิกไอคอน ตั้งค่า
2. คลิกเมนู แฟ้ม
3. เลือก ตั้งค่าอื่นๆ
4. กรอก เลขที่บัญชีประกันสังคม ของกิจการของท่าน
5. คลิกปุ่ม บันทึก
6. คลิกไอคอน ผลคำนวณเงินเดือน
7. คลิกเมนู เตรียมดิสก์
8. เลือก ส่งสำนักประกันสังคม

ท่านก็จะพบว่าโปรแกรมจะแสดง เลขที่บัญชีนายจ้าง ในหน้าจอเตรียมดิสก์ส่ง สปส. 1 – 10 ให้โดยอัตโนมัติ ท่านก็ไม่ต้องเสียอารมณ์ และเสียเวลาในการกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างเองอีกต่อไปแล้วค่ะ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

ต้องการนำส่ง ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานทางอินเตอร์เน็ต ทำอย่างไร

%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99

ในทุกๆ สิ้นปี ภายหลังจากคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ  แล้วว่าถูกต้อง สำหรับบริษัทที่ซื้อระบบ Disk Transfer (DK) กับ Business Plus และต้องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานทางอินเตอร์เน็ต สามารถทำการเตรียมดิสก์นำส่ง ภ.ง.ด.91 จากโปรแกรมเงินเดือน เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.91 ของพนักงานให้กรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ตแทนการยื่นด้วยเป็นแบบฟอร์มได้  ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล ภ.ง.ด.91 ของพนักงาน และสามารถนำส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างรวดเร็ว  และประหยัดทรัพยากรกระดาษ

ข้อจำกัดในการนำส่ง ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ต

 1. กรณีที่พนักงานมีคู่สมรส จะสามารถยื่น ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ตได้ เฉพาะกรณีที่คู่สมรสแยกคำนวณภาษีเท่านั้น หรือยื่นร่วมกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้
 2. กรณีพนักงานมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ จะต้องบันทึกรายละเอียดของคู่สมรสของพนักงานที่แถบคู่สมรสในแฟ้มประวัติของพนักงานให้ครบถ้วน
 3. พนักงานที่มีค่าลดหย่อนบิดามารดา จะต้องบันทึกรายละเอียดเลขที่บัตรประชาชนของบิดา และมารดาด้วย
 4. การยื่น ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้เฉพาะพนักงานที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีเท่านั้น
 5. กรณีไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่ต้นปี ให้บันทึกรายละเอียดเงินได้ก่อนเข้าเป็นพนักงานให้ครบถ้วนก่อนทำการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

ทำการระบุให้โปรแกรมทราบว่า พนักงานคนใดบ้างที่บริษัทฯ ของท่านจะยื่น ภ.ง.ด.91 แทนทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เปิด แฟ้มประวัติพนักงาน ที่ท่านต้องการยื่น ภ.ง.ด.91 แทนทางอินเตอร์เน็ต
 • คลิก แถบภาษีเงินได้
 • คลิก แถบวิธีคำนวณ
 • เลือก วิธียื่นแบบ ภงด.91 เป็น ดิสก์

ขั้นตอนการเตรียมดิสก์

ภายหลังจากการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ  แล้วว่าถูกต้อง  สามารถเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.91 ทางอินเตอร์เน็ตได้  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • อยู่ที่หน้าจอ ผลคำนวณเงินเดือน 
 • คลิก เมนูเตรียมดิสก์
 • เลือก ส่ง ภ.ง.ด.91
 • ระบุ ปีภาษีที่นำส่ง ว่าต้องการนำส่งภาษีของปีภาษีใดให้กับกรมสรรพากร โดยโปรแกรมจะแสดงปีภาษีตามผลการคำนวณเงินเดือนที่มีอยู่
 • ระบุ ภาษีชำระเกินที่ต้องการคืน กรณีที่มีการจ่ายภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระจริง ต้องทำการระบุจำนวนยอดเงินที่ต้องการขอคืนด้วย โดยมองจากยอดเงินขอคืนของพนักงานคนที่น้อยที่สุด
 • เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิก ปุ่มสำเนา
 • คลิก ปุ่ม OK
 • เลือก แหล่งที่เก็บข้อมูล เช่น ไดรฟ์ C, D เป็นต้น  
 • โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ห้ามเปลี่ยน)  คลิก ปุ่ม Save
 • เมื่อทำการ Save แล้ว จะได้ไฟล์นามสกุล TXT ซึ่งใช้สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ให้กรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ตได้

สิ่งที่ควรทราบ

เมื่อได้ไฟล์นามสกุล TXT แล้ว จะต้องส่งไฟล์ไปให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่จะส่งไฟล์ข้อมูล ภ.ง.ด.91 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกลับมาให้ จึงนำไฟล์ข้อมูลไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงานที่บันทึกไว้ในโปรแกรมแล้ว ทำอย่างไร

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad

ในครั้งที่แล้วเราได้แนะนำวิธีการพิมพ์รายงานเพื่อสำรวจค่าลดหย่อน และวิธีการบันทึกค่าลดหย่อนของพนักงานลงในโปรแกรมไปแล้ว ในครั้งนี้เรานำวิธีการตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงานที่บันทึกไว้ในโปรแกรมมาฝากค่ะ เพื่อให้   ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการบันทึกค่าลดหย่อนของพนักงานได้สะดวก รวดเร็วกว่าการเปิดประวัติพนักงานขึ้นมาตรวจทีละคน

วิธีการตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงานที่บันทึกไว้ในโปรแกรม

1.อยู่ที่หน้าต่าง แฟ้มพนักงาน

2.คลิก เมนูรายงาน

3.เลือก รายงานส่งสรรพากร (ฉบับที่ 3 ลว.11/1/2555)

4.เลือก รายงานสรุปลดหย่อนและรายละเอียดเงินได้ก่อนใช้โปรแกรม

5.คลิก ปุ่มเริ่มพิมพ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางจอภาพ

6.คลิก ปุ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบ

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

คุณรู้หรือไม่ว่า โปรแกรม Business Plus Payroll มีตัวช่วยสำหรับสำรวจค่าลดหย่อนประจำปีของพนักงานด้วยนะ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-%e0%b8%a5-%e0%b8%a2-01

สิ่งที่ทำทุกต้นปี นอกจากการตั้งงวดเงินเดือนสำหรับใช้ในการคำนวณเงินเดือนของงวดเงินเดือนในปีปัจจุบันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ฝ่ายบุคคลควรทำทุกต้นปี คือ การสำรวจค่าลดหย่อนประจำปีของพนักงานแต่ละคน และบันทึกลงในโปรแกรมเงินเดือน เพื่อให้โปรแกรมนำไปใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานนั่นเอง ซึ่งถ้าหากฝ่ายบุคคลมีการบันทึกค่าลดหย่อนประจำปีปัจจุบันของพนักงานลงในโปรแกรมเงินเดือนตั้งแต่ต้นปี ก็จะมีผลดี คือ ทำให้โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายใกล้เคียงหรือถูกต้อง ทำให้สิ้นปีพนักงานไม่ต้องขอคืนภาษี หรือไม่ต้องยื่นภาษีเพิ่มเติม

โดยโปรแกรม Business Plus Payroll มีรายงานแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ซึ่งท่านสามารถพิมพ์รายงานดังกล่าวจากในโปรแกรม และนำไปแจกให้พนักงานเพื่อสำรวจค่าลดหย่อนประจำปีปัจจุบันของพนักงานแต่ละคนได้

วิธีพิมพ์รายงานแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01)

1.อยู่ที่หน้าต่าง แฟ้มพนักงาน

2.คลิก เมนูรายงาน

3.เลือก รายงานส่งสรรพากร (ฉบับที่ 3 ลว.11/1/2555)

4.เลือก แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

5.คลิก ปุ่มเริ่มพิมพ์ เพื่อแสดงรายงานทางจอภาพ

6.คลิก ปุ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

และเมื่อท่านได้ข้อมูลค่าลดหย่อนประจำปีปัจจุบันของพนักงานแต่ละคนแล้ว ก็สามารถนำข้อมูลมาบันทึกลงในโปรแกรมเงินเดือนได้เลย

วิธีการบันทึกค่าลดหย่อนของพนักงาน

1.อยู่ที่หน้าจอ แฟ้มพนักงาน

2.เปิด ประวัติพนักงาน ที่ต้องการบันทึกค่าลดหย่อน

3.คลิก แถบภาษีเงินได้

4.กรอก ข้อมูลค่าลดหย่อนของพนักงาน ในแถบวิธีคำนวณภาษี และค่าลดหย่อน

5.คลิก ปุ่มบันทึก

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

ตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มเงินหักให้เป็นฐานเงินได้ในการคำนวณภาษีของพนักงาน ทำอย่างไร

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1

กรณีที่บริษัทฯ มีการประเภทเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ ที่นอกจากเงินเดือน แล้วต้องการให้โปรแกรมนำประเภทเงินเพิ่มหรือเงินหักนั้นๆ ไปเป็นฐานเงินได้ที่ใช้ในการคำนวณภาษีของพนักงาน มีขั้นตอนการตั้งค่าในโปรแกรมเงินเดือนแยกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือยังไม่เคยนำไปใช้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในงวดใดๆ เลย มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิก ตั้งค่า

2.คลิก ประเภทเงินเพิ่มเงินหัก

3.ดับเบิ้ลคลิก ชื่อประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่ต้องการตั้งค่า

4.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมของ ยอดเงินต้องเสียภาษี?

5.คลิก ปุ่มบันทึก

กรณีที่ 2 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่มีการนำไปใช้คำนวณให้กับพนักงานในงวดปัจจุบันเป็นงวดแรก แต่ยังไม่ได้ทำการคำนวณปิดงวดเงินเดือน และยังไม่ได้การทำจ่ายเงินงวดปัจจุบันให้กับพนักงาน มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิก ผลคำนวณเงินเดือน

2.คลิก งวดเงินเดือนปัจจุบัน

3.คลิก ปุ่มลบ และยืนยันการลบผลคำนวณเงินเดือน

4.คลิก ตั้งค่า

5.คลิก ประเภทเงินเพิ่มเงินหัก

6.ดับเบิ้ลคลิก ชื่อประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่ต้องการตั้งค่า

7.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมของ ยอดเงินต้องเสียภาษี?

8.คลิก ปุ่มบันทึก

กรณีที่ 3 ถ้าประเภทเงินเพิ่มเงินหักนั้นๆ เป็นประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ที่เคยนำไปใช้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในงวดใดงวดหนึ่งมาก่อนหน้างวดปัจจุบันแล้ว ในกรณีนี้สามารถติดต่อใช้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการได้ที่นี่

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

ปรับเงินเดือนย้อนหลังให้พนักงาน จะบันทึกในโปรแกรมอย่างไร

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad

เนื่องจากบางบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนของพนักงานโดยมีเงื่อนไขหลายประการ ทำให้ฝ่ายบุคคลต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่าง เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน เพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ จึงเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถประกาศปรับเงินเดือนให้พนักงานได้ทันในเดือน ม.ค. ของปี แล้วมาประกาศปรับเงินเดือนให้พนักงานในเดือนถัดๆ ไป และจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่ย้อนหลังให้พนักงานตั้งแต่เดือน ม.ค. ของปีนี้

ตัวอย่าง  บริษัทฯ ประกาศปรับเงินเดือนพนักงานในวันที่ 1 มี.ค. 25xx โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 25xx

ในกรณีตัวอย่างข้างต้น มีขั้นตอนการบันทึกในโปรแกรมดังนี้

1.บันทึกปรับเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับพิจารณาปรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนใหม่ และระบุวันที่เริ่มอัตราใหม่เป็น 1 ม.ค. 25xx

2.สร้างเงินเพิ่มเพื่อบันทึกยอดเงินเดือนส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเดือนใหม่และอัตราเงินเดือนเก่า ที่ต้องจ่ายย้อนหลังในเดือน ม.ค. และ ก.พ.ของปี 25xx โดยให้ทำการตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มดังนี้

2.1 กำหนดชื่อประเภทเงินเพิ่ม เป็น เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง

2.2 กำหนดคำนวณยอดเงินจาก เป็น QTY( )

2.3 กำหนดวิธีการปัดเศษทศนิยม เหมือนกับ เงินเดือน

2.4 กำหนดให้เงินเพิ่มนี้เป็นเงินได้ที่นำไปคำนวณภาษี ประกันสังคม

2.5 กำหนดชื่อที่แสดงใน ภงด. เป็น เงินเดือน

2.6 กำหนดวิธีการประมาณเงินได้ทั้งปี เป็น เงินเพิ่มเงินหักจำนวนคราวไม่สม่ำเสมอ

3.บันทึกเงินเพิ่ม “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ให้กับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน โดยระบุวันที่รายการให้อยู่ภายในงวดเงินเดือนที่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มนี้ให้กับพนักงาน และระบุยอดเงิน เท่ากับ ยอดเงินส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเดือนใหม่และอัตราเงินเดือนเก่า ที่ต้องจ่ายย้อนหลังในเดือน ม.ค. และ ก.พ.ของปี 25xx

4.สั่งคำนวณเงินเดือนตามปกติ

5.แก้ไขรายงานสรุปยอดเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน และรายงานต่างๆ ที่ต้องแสดงยอดเงินเพิ่ม “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ให้แสดงยอดเงินของ “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ในรายงานนั้นด้วย

6. เรียกรายงานตามข้อ 5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

วิธีเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก ให้กรมสรรพากร

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1%e0%b8%81

ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว องค์กรใดที่ยังไม่ได้นำส่ง ภงด.1ก ก็ต้องรีบตรวจสอบและจัดทำ ภงด.1ก เพื่อนำส่ง
ให้กรมสรรพากรภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะ โดยปกติการนำส่ง ภงด.1ก จะนำส่งได้ 2 แบบ คือ นำส่งเป็นเอกสาร และนำส่งด้วยสื่อ ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก ด้วยสื่อกันค่ะ

ในทุกๆ สิ้นปี ภายหลังจากคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษี และตรวจสอบรายงานต่างๆ แล้วว่าถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถทำการเตรียมดิสก์นำส่ง ภ.ง.ด.1ก จากโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1ก ให้กรมสรรพากรทางสื่อแทนการยื่นด้วยรายงานได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล ภ.ง.ด.1ก และสามารถนำส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรกระดาษ

วิธีการเตรียมดิสก์เพื่อนำส่ง ภงด.1ก มีขั้นตอนดังนี้

1. อยู่ที่หน้าจอ ผลคำนวณเงินเดือน คลิกที่เมนูเตรียมดิสก์ และเลือก ส่ง ภ.ง.ด.1ก
คำอธิบาย
– ปีภาษี คือ ต้องการนำส่งภาษีของปีภาษีใด เช่น ต้องการนำส่งภาษีของปี 2553 ใส่เป็น 2553 เป็นต้น
– วันที่จ่ายเงินได้ คือ วันที่จ่ายเงินได้เป็นวันใดก็ได้ แต่ห้ามเกินวันที่สิ้นเดือนของเดือน ธ.ค. ของปีภาษีนั้นๆ เช่น เดือนธ.ค. 2558 จ่ายเงินได้ในวันที่ 01/01/2559 ดังนั้น การเตรียมดิสก์ให้ระบุวันที่จ่ายเงินได้อยู่ภายในเดือน ธ.ค. 2558 คือ ภายใน 01/12/2558 ถึง 31/12/2558 เป็นต้น
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีบริษัท คือ โปรแกรมจะแสดง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทตามที่บันทึกไว้ในหน้าจอ
กำหนดชื่อกิจการ
– เลขทะเบียนพาณิชย์ คือ โปรแกรมจะแสดงเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัทตามที่บันทึกไว้ในหน้าจอกำหนดชื่อกิจการ
– ลำดับที่สาขา คือ ลำดับสาขาของบริษัท
– เลือกเฉพาะข้อมูลสาขา คือ กรณีที่บริษัทมีหลายสาขา สามารถเลือกนำส่ง ภ.ง.ด.1ก แยกแต่ละสาขาได้
2. เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มสำเนา
3. คลิกปุ่ม OK
4. เลือกแหล่งที่เก็บข้อมูล หรือไดรฟ์ที่ต้องการ เช่น ไดรฟ์ C เป็นต้น
5. โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ห้ามเปลี่ยน) คลิกปุ่ม Save
6. เมื่อทำการ Save แล้ว จะได้ไฟล์ชื่อ PND1.TXT ซึ่งใช้สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.1ก ให้กรมสรรพากรได้
7. เมื่อได้ไฟล์ชื่อ PND1.TXT แล้ว ให้นำไป Upload เข้าโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, 1ก พิเศษ
ซึ่งเป็นโปรแกรมของกรมสรรพากรอีกครั้ง

**หมายเหตุ : การเตรียมดิสก์นำส่ง ภงด.1ก ได้นั้น องค์กรของท่านต้องซื้อโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus แบบมีระบบ DK (Disk Transfer) ด้วยเท่านั้น

ผู้ใช้งานหลายท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเตรียมดิสก์นำส่ง ภงด.1ก ก็ได้ทราบวิธีการจัดทำกันแล้วนะคะ
และสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังตรวจสอบ ภงด.1ก อยู่ ก็ขอให้ตรวจสอบเสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และจัดทำดิสก์
เพื่อนำส่งภงด.1ก ให้กรมสรรพากรได้ทันกำหนดนะคะ สู้ๆ ค่ะ

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

ทำอย่างไร ถ้ายอดเงินได้ หรือภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกับ ภงด. 91

50-%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91

ในทุกสิ้นปีฝ่ายบุคคลจะต้องพิมพ์ ภงด.91 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเดือน มี.ค. ของทุกปี

ซึ่งฝ่ายบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ จ่าย (50 ทวิ) และ ภงด.91 ก่อนที่จะพิมพ์ให้กับพนักงาน ซึ่งโดยปกติ ยอดเงินได้ และภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จะต้องตรงกับใน ภงด.91

แต่ฝ่ายบุคคลบางท่านอาจพบปัญหาว่ายอดเงินได้ หรือภาษีใน ภงด.91 กับในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกัน ซึ่งในกรณีนี้เกิดจากผู้ใช้งานมีการแก้ไขยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ในงวดเงินเดือนงวดใดงวดหนึ่ง ภายหลังจากปิดงวดเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีภาษีแล้ว เช่น แก้ไขยอดเงินโบนัส จาก 90,000 เป็น 80,000
และยอดภาษีจาก 7,283.36 เป็น 5,000 เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ของพนักงานใน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ตรงกับ ภงด.91

เนื่องจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จะแสดงยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ตามที่แก้ไขแต่ ภงด.91 จะแสดงยอดเงินได้ หรือภาษีเงินได้ตามผลการคำนวณภาษีเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้ยอดเงินได้ หรือภาษี
เงินได้ใน ภงด.91 ตรงกับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

#วิธีการแก้ไข
1. ทำการตั้งงวดพิเศษ ใช้สำหรับคำนวณเพื่อให้โปรแกรมปรับปรุงยอดเงินได้ และภาษีเงินได้ใน ภงด.91ตามที่แก้ไข
โดยให้ระบุดังนี้
1.1 การตั้งงวดพิเศษ วันที่ต้นงวด, วันที่ปลายงวด และวันที่จ่าย ต้องระบุเป็นวันที่เดียวกัน
1.2 การตั้งงวดพิเศษ วันที่จ่ายจะต้องไม่ตรงกับวันที่จ่ายของงวดเงินเดือนปกติ
1.3 ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ คำนวณภาษี, งวดสุดท้ายของปีภาษี และเงินเพิ่มเงินหักประจำเป็นฐานภาษี

2. สร้างเงินเพิ่มชื่อ ปรับปรุง ภงด. 91 ใช้สำหรับบันทึกให้กับพนักงานในงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ให้ถูกต้องตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข โดยระบุดังนี้
2.1 คำนวณยอดเงินจาก ระบุสูตรเป็น 0
2.2 รวมยอดเงินนี้เพื่อคำนวณประกันสังคม ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูก
2.3 ยอดเงินนี้ต้องเสียภาษี ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูก

3. บันทึกเงินเพิ่มชื่อ ปรับปรุง ภงด.91 (ตามข้อ 2) ให้กับพนักงานในงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข โดยระบุดังนี้
3.1 กำหนดช่วงพนักงาน เลือก ทุกคน
3.2 วันที่รายการ ระบุเป็นวันเดียวกับวันที่ระบุในงวดพิเศษ
3.3 จำนวน ระบุเท่ากับ 1

4. ทำการสั่งคำนวณงวดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ ภงด.91 ตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข

5. ตรวจสอบวิธีการคำนวณภาษีในงวดพิเศษของพนักงาน จะพบว่ายอดเงินได้ และภาษีใน ภงด.91 มีการปรับเปลี่ยนตามยอดเงินได้ และภาษีที่แก้ไข และตรงกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

หลายท่านที่มีปัญหานี้ คงจะมีความเข้าใจและทราบวิธีการแก้ไขกันแล้วนะคะ ทีนี้ก็เหลือแค่แก้ไขตามวิธีที่แนะนำ และก็พิมพ์ ภงด.91 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อให้กับพนักงานเท่านั้นค่ะ

 

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

 

ทำอย่างไร ถ้ายอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานใน ใบ ภงด.1ก น้อยกว่าใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี

%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1%e0%b8%81-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-1

กรณีที่ตรวจสอบยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1ก แล้วพบว่า น้อยกว่าใน ใบ ภงด.1ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี มีวิธีการแก้ไขดังนี้

.

ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและแก้ไข
1. เรียก ใบ ภงด.1 ของแต่ละเดือนจากในโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus เพื่อแสดงบนจอภาพ โดยระบุวันที่จ่ายของงวดเงินเดือนเดือนนั้นๆ

.
2. นำยอดรวมเงินได้ และภาษีใน ใบปะหน้า ภงด.1 ที่ยื่นจริงของแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับยอดรวมเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1ตามข้อ 1 เพื่อตรวจสอบว่ายอดเงินได้ หรือภาษีของเดือนใดที่ไม่ตรงกัน

.
3. เมื่อตรวจสอบพบว่าเดือนใดที่ยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง กับ ใบ ภงด.1 ในโปรแกรม ไม่ตรงกันแล้ว จึงตรวจสอบว่ายอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานคนใดในเดือนนั้นๆ ไม่ตรงกัน

.
4. นำผลต่างระหว่างยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง และใน ใบ ภงด.1 ในโปรแกรมของพนักงาน ไปบันทึกในประวัติพนักงานท่านนั้น โดยมีวิธีดังนี้
– ถ้ายอดเงินได้ต่างกัน ให้บันทึกที่แถบภาษีเงินได้ (ส่วนกรณีไม่เต็มปี) ที่ช่อง เงินได้ก่อนใช้โปรแกรม
– ถ้ายอดภาษีต่างกัน ให้บันทึกที่แถบภาษีเงินได้ (ส่วนกรณีไม่เต็มปี) ที่ช่อง ภาษีถูกหักก่อนใช้โปรแกรม

.
5. เมื่อบันทึกผลต่างยอดเงินได้ หรือภาษีของพนักงานครบทุกคนแล้ว ให้เรียก ใบ ภงด.1ก ในโปรแกรมเงินเดือนอีกครั้ง และตรวจสอบว่ายอดเงินได้ และภาษีในใบปะหน้า ภงด.1ก ตรงกับในใบปะหน้า ภงด.1 ที่ยื่นจริงทุกเดือนรวมกันหรือไม่ เมื่อตรงกันแล้ว ก็สามารถพิมพ์ ใบ ภงด.1ก จากในโปรแกรม เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้เลยค่ะ

**หมายเหตุ**
การแก้ไขตามวิธีนี้เป็นการแก้ไขเพื่อทำให้ยอดเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1ก ในโปรแกรมเงินเดือน เท่ากับยอดเงินได้ และภาษีใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริงทุกเดือนรวมกันเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขให้ยอดเงินได้ และภาษีของพนักงานใน ใบ ภงด.1 ในโปรแกรมเงินเดือนตรงกับใน ใบ ภงด.1 ที่ยื่นจริง เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขผลการคำนวณของพนักงานแต่ละคนในเดือนที่ยอดเงินได้ และภาษีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ

.

หลายท่านที่มีปัญหานี้ คงจะมีความเข้าใจและทราบวิธีการแก้ไขกันแล้วนะคะ แค่นี้ก็สบายใจ เพราะนำส่ง ใบ ภงด.1ก ได้ทันเวลาแล้วค่ะ สู้ๆ ลุยค่ะ

.

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

กรณีที่ยอดเงินได้ หรือภาษีใน ใบ ภงด.1ก มากกว่า ใน ใบ ภงด.1ที่ยื่นจริงรวมทั้งปี ในกรณีนี้สามารถติดต่อใช้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการได้ที่นี่